Viešoji įstaiga Joniškio psichikos sveikatos centras
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 157656014
Vilniaus g. 6, LT-84147, Joniškis
tel. (8 426) 60040
faks. (8 426) 51252
el. p. info@jonpsc.lt
Bendra informacija

VšĮ Joniškio psichikos sveikatos centras yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji sveikatos ne pelno siekianti įstaiga, vykdanti psichikos sveikatos priežiūrą ir teikianti socialinę pagalba psichikos ligoniams bei kitiems asmenims. Vykdydama jai pavestus uždavinius, įstaiga atlieka šias funkcijas:


 • teikia neatidėliotiną medicinos pagalbą umių psichikos sutrikimų atvejais,
 • vykdo ambulatorinę psichikos sveikatos priežiūrą,
 • prireikus siunčia psichikos ligonius į psichiatrijos įstaigos stacionarą,
 • teikia pagalbą ištiktiems dvasinės krizės asmenims,
 • teikia narkologinę pagalba,
 • teikia psichologinę, psichoterapinę pagalbą,
 • stebi ilgalaikiame pacientų registre esančius pacientus,
 • teikia psichologinę pagalbą psichikos sutrikimų turinčių asmenų šeimoms,
 • teikia asmenims, turintiems psichikos sutrikimų, socialinę pagalbą,
 • teikia antrinio lygio konsultacinę pagalbą,
 • atlieka gydytojų konsultacinės komisijos funkcijas.
Registracijos informacija
Mokamų paslaugų kainynas
Darbo tvarkos taisyklės
Informacija apie laisvas darbo vietas
Sutartis su TLK